مرجع موسیقی سنتی و اصیل ایرانی Khosousi.com ‌ ارسال آثار، نظرات و پیشنهادات در تلگرام فقط برای ارسال پیام در تلگرام: 09218136241 ‌ کانال تلگرام خصوصی:
3611
Photos
3
Following
91407
Followers
Last post: 23.08.2017 01:13
Posts by khosousii