سرنوشت همه ي كارها بدست خداست✍🏻 ‏⠀ آيا نميداند كه خداوند او را ميبيند👁 ‏⠀ اين پيج فروشي نيست❌ ‏‏⠀ ‏‎كانال تلگرام👇🏻
256
Photos
0
Following
67595
Followers
Last post: 18.10.2017 07:33
Posts by khoda